ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ A.B.A

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής, που αφορά όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού κα απευθύνεται σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας, με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, με στερεοτυπικές αντιδράσεις, με περιορισμένα ενδιαφέροντα και δυσκολίες στο παιχνίδι.

Στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, περιλαμβάνονται δεξιότητες συνεργασίας και προσοχής, γλώσσα και επικοινωνία, προσχολικές και σχολικές δεξιότητες, ταύτιση, μνήμη, κοινωνική αλληλεπίδραση, παιχνίδι, καθώς και το σημαντικό κομμάτι της αυτοεξυπηρέτησης – αυτονομίας.

 

Βασικό στοιχείο της θεραπευτικής παρέμβασης ΑΒΑ, είναι η επιμέρους ανάλυση και αξιολόγηση των συμπεριφορών και δεξιοτήτων του κάθε παιδιού, με στόχο τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού. Ο θεραπευτής, αφού έχει αξιολογήσει το επίπεδο των επιμέρους δεξιοτήτων του παιδιού, φτιάχνει το Ατομικό Εκπαιδευτικό Προφίλ του παιδιού και στοιχειοθετεί τους άμεσους εκπαιδευτικούς στόχους.

 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γίνεται μια επαναξιολόγηση, ώστε να εντοπίζονται οι κατεκτημένες δεξιότητες και να επαναπροσδιορίζονται νέοι στόχοι.

Πιο αναλυτικά, οι τομείς ανάπτυξης, στους οποίους παρεμβαίνει το πρόγραμμα ΑΒΑ, και οι στόχοι του (σε κλιμακωτά – εξελισσόμενα στάδια), είναι οι εξής:

 

ΒΛΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ:

ü  Βλεμματική επαφή με πρόσωπα

ü  Ανταπόκριση στο όνομά του

ü  Βλεμματική επαφή με αντικείμενα

ü  Διάρκεια προσοχής

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ü  Κάτσε κάτω (στην καρέκλα)

ü  Κοίτα με

ü  Έλα εδώ

ü  Έλα εδώ (από την άκρη του δωματίου)

ü  Έλα εδώ (από άλλο δωμάτιο)

ü  Σήκω πάνω

ü  Κάτω τα χέρια

ü  Κοίτα (αντικείμενο)

ü  Περίμενε

ü  Ολοκλήρωση αυτόνομης εργασίας

ü  Απόσταση μεταξύ θεραπευτή – παιδιού

ü  Ανταπόκριση σε διαφορετικά πρόσωπα και περιβάλλοντα (γενίκευση)

 

ΜΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ü  Κάνε έτσι

ü  Κάνε έτσι… (με χρήση αντικειμένενων)

ü  Μίμηση με τουβλάκια

ü  Μίμηση λεπτής και αδρής κίνησης

ü  Μίμηση πρόσωπου

ü  Λεκτική μίμηση

ü  Μίμηση εκτός καρέκλας

ü  Μίμηση δυο / τριών διαδοχικών κινήσεων

ü  Μίμηση συνεχόμενης αλυσίδας

ü  Μίμηση δυο ταυτόχρονων κινήσεων

ü  Μίμηση πράξης θεραπευτή

ü  Μίμηση πράξης σε φωτογραφία

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ:

ü  Απλές εντολές

ü  Απλές εντολές εκτός καρέκλας

ü  Διπλές εντολές

ü  Τριπλές εντολές

ü  Εντολές για δραστηριότητες εκτός δωματίου

 

ΤΑΥΤΙΣΗ:

ü  Αντικείμενο με αντικείμενο

ü  Εικόνα με εικόνα

ü  Χρώμα

ü  Σχήμα

ü  Μέγεθος

ü  Αντικείμενο με εικόνα

ü  Εικόνα με αντικείμενο

ü  Βρες το ίδιο

ü  Κατηγοριοποίηση

ü  Ομαδοποίηση παρόμοιων αντικειμένων

ü  Πράξεις

ü  Ποσότητες

ü  Συναισθήματα

ü  Προθέσεις

ü  Γράμματα

ü  Αριθμοί

ü  Λέξεις

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

ü  Παζλ

ü  Αναπτυξιακά παιχνίδια

ü  Ενσφηνώματα

ü  Αυτοκίνητα – κούκλες

ü  Τουβλάκια

ü  Κινητικά τραγούδια

ü  Μπάλα

ü  Συμβολικό παιχνίδι

ü  Βιβλία

ü  Παιχνίδι ρόλων

 

ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

ü  Κάνει μουτζούρα

ü  Κάνει γραμμή (ελεύθερη, κάθετη, οριζόντια)

ü  Κάνει κύκλο

ü  Κάνει τελεία

ü  Κάνει σταυρό

ü  Κάνει Χ

ü  Ενώνει τις τελείες

ü  Χρωματίζει απλά σχέδια

ü  Αντιγράφει απλά σχέδια – ζωγραφιές

ü  Ζωγραφίζει απλά σχήματα

 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ:

ü  Μέρη σώματος

ü  Αντικείμενα

ü  Πράξεις

ü  Άνθρωποι (οικεία πρόσωπα)

ü  Χρώματα

ü  Σχήματα

ü  Μεγέθη

ü  Προθέσεις

ü  Δωμάτια

ü  Τοποθεσίες

ü  Συναισθήματα

 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:

ü  Αναγνώριση συναισθημάτων

ü  Ονομασία τους

ü  Έκφραση πως νιώθει

ü  Αίτια συναισθημάτων

ü  Κατανόηση συναισθημάτων άλλων

 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ:

ü  Αγόρι – κορίτσι

ü  Δυνατά – σιγά

ü  Πολλά – λίγα

ü  Ίδιο – διαφορετικό

ü  Στεγνό – βρεγμένο

ü  Άδειο – γεμάτο

ü  Μπροστά – πίσω

ü  Πάνω – κάτω

ü  Βρώμικο – καθαρό

 

ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:

ü  Τι κάνουμε με…

ü  Με ποιο…

ü  Που…

ü  Με τι…

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ü  Ομαδοποίηση

ü  Δείξε το … (κατηγορία)

ü  Πες ένα … (κατηγορία)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ:

ü  Ταύτιση σχετιζόμενων αντικειμένων

ü  Αλληλουχίες

ü  Λογικές σειρές – σειροθέτηση

ü  Ποιο είναι το αντίθετο

ü  Επαγγέλματα

ü  Εργαλεία

ü  Υλικά (ξύλο, μέταλλο …)

ü  Περιγραφή αντικειμένων

ü  Περιγραφή ανθρώπων

ü  Περιγραφή χώρων

ü  Αισθήσεις και λειτουργίες τους

ü  Πότε κάνουμε τι

ü  Διορθώνει τα λάθη

ü  Βρίσκει τι λείπει στην εικόνα

ü  Εξηγεί γιατί

ü  Βρίσκει το ίδιο – διαφορετικό

 

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ:

ü  Εγώ – εσύ

ü  Δικό μου – δικό σου

ü  Αυτός – αυτή

ü  Δικό του – δικό της

ü  Εμείς – εσείς

ü  Δικό σας

ü  Αυτοί

ü  Δικό τους

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

ü  Ρήμα + ουσιαστικό

ü  Όνομα – ρήμα – ουσιαστικό

ü  Άρθρο + ουσιαστικό

ü  Επίθετο + ουσιαστικό

ü  Αυτό είναι το …

ü  Άρθρο + ουσιαστικό + «είναι» + επίθετο

ü  Ενεστώτας

ü  Αόριστος

ü  Μέλλοντας

ü  Ενικός

ü  Πληθυντικός

ü  Δεν ξέρω

ü  Ερωτήσεις

 

 

ΜΕΣΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

ü  Απαντά σε ανοιχτού τύπου προσωπικές ερωτήσεις

ü  Λέει τα αγαπημένα του

ü  Απαντά σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις

ü  Κάνει ανοιχτού τύπου ερωτήσεις

ü  Απαντά σε ερωτήσεις του τύπου «γιατί»

ü  Μου αρέσει – δεν μου αρέσει

 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

ü  Αρχή – τέλος

ü  Πριν – μετά

ü  Μέρες

ü  Μήνες

ü  Χρόνος

ü  Σήμερα – αύριο – χθες

ü  Σαββατοκύριακο

ü  Επόμενος – προηγούμενος

ü  Εποχές

ü  Γιορτές

ü  Ώρα

 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ:

ü  Κάνει ήχους ζώων

ü  Αναπαριστά τα ζώα

ü  Αναπαριστά πράξεις

ü  Αναπαριστά ρόλους

ü  Ζωγραφίζει εικόνες

ü  Λέει ιστορία (με βοήθεια εικόνων)

ü  Απαντά τι θα γίνει μετά

ü  Δημιουργεί ιστορία

 

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

ü  Κάνει ερωτοαπαντήσεις

ü  Μη λεκτική συμπεριφορά συζήτησης

ü  Διατηρεί συζήτηση

ü  Διαλέγει θέμα συζήτησης

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ:

ü  Ανταποκρίνεται σε χαιρετισμούς

ü  Μοιράζεται

ü  Λήψη σειράς

ü  Παρατηρεί άτομα σε ομάδα

ü  Παρατηρεί λεπτομέρειες σε άτομα στην ομάδα

ü  Κάθεται σε ομάδα

ü  Ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες στην ομάδα

ü  Προσέχει τον δάσκαλο

ü  Απαντάει σε ομαδικές ερωτήσεις

ü  Ακούει πληροφορίες που δίνονται σε άλλον

ü  Αναζητά πληροφορίες

ü  Εντοπίζει λανθασμένη πληροφορία

 

ΜΝΗΜΗ:

ü  Οπτική μνήμη

ü  Ακουστική μνήμη

ü  Τι λείπει

ü  Θυμάται και ανακαλεί τραγούδια / ιστορίες

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

ü  Σειροθετεί κατά μέγεθος

ü  Μετράει ως το 10

ü  Μετράει ως το…

ü  Τα κάνει ίσα

ü  Αναγνώριση αριθμών

ü  Λεκτική έκφραση αριθμών

ü  Αντιστοίχηση ποσότητας – αριθμού

ü  Αντιστοίχηση αριθμού – λέξης

ü  Δίνει ποσότητα

ü  Αναγνωρίζει λίγα – πολλά

ü  Σειροθετεί αριθμούς

ü  Μετράει με δεκάδες, δυάδες, πεντάδες

ü  Πρόσθεση, αφαίρεση, προβλήματα

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ:

ü  Ταύτιση γραμμάτων

ü  Ταύτιση λέξεων

ü  Κεφαλαία γράμματα

ü  Μικρά γράμματα

ü  Σειροθέτηση γραμμάτων

ü  Ταύτιση εικόνας – λέξης

ü  Ανάγνωση φράσεων

ü  Κατανόηση κειμένου

ü  Ακολουθεί γραπτές εντολές

 

ΓΡΑΦΗ:

ü  Ακολουθεί γράμματα

ü  Αντιγράφει γράμματα – αριθμούς

ü  Γράφει γράμματα

ü  Γράφει το όνομά του

ü  Αντιγράφει λέξεις

ü  Γράφει λέξεις υπαγορευμένες

ü  Γράφει φράσεις

ü  Γράφει προτάσεις

 

ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ:

ü  Τρώει αυτόνομα

ü  Πίνει αυτόνομα

ü  Πίνει από καλαμάκι

ü  Αλείφει με μαχαίρι

ü  Κόβει με μαχαίρι

ü  Απόδυση

ü  Ένδυση

ü  Ανεβάζει φερμουάρ

ü  Κουμπώνει

ü  Αυτόνομη χρήση τουαλέτας

ü  Πλένει χέρια

ü  Πλένει πρόσωπο

ü  Κάνει ντους

ü  Χτενίζει τα μαλλιά του

ü  Πλένει δόντια

ü  Τακτοποιεί το δωμάτιο

ü  Διπλώνει ρούχα

ü  Προετοιμάζει και καθαρίζει το τραπέζι

ü  Πλένει πιάτα

ü  Σκουπίζει

ü  Σιδερώνει

ü  Περνάει απέναντι το δρόμο

ü  Αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί τα χρήματα

ü  Χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς

ü  Χρησιμοποιεί το τηλέφωνο

ü  Γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε επείγουσες καταστάσεις

ü  Μεταφέρει μηνύματα σε τρίτους

 

 

 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί πως η εξέλιξη του παιδιού δεν είναι ίση στους παραπάνω τομείς. Μπορεί να έχει ραγδαία πρόοδο σε έναν τομέα και να είναι στάσιμο σε κάποιον άλλο τομέα.

logo2
logo