Ενημέρωση για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

και στην κατηγορία - ενότητα   Πρώιμη παρέμβαση

Δεν τα πάει καλά με τα Μαθήματα

Μαθησιακές Δυσκολίες

"Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που του διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει.
"Maria Montessori  
Μερικά παιδιά προβληματίζουν έντονα τους γονείς τους και τους δασκάλους τους, γιατί ενώ φαίνονται έξυπνα, δεν τα πάνε καλά με τα μαθήματά τους.

Διαβάστε περισσότερα: Δεν τα πάει καλά με τα Μαθήματα

Σχολική ετοιμότητα

Τα σχολεία ανοίγουν και μαζί με την ανυπομονησία της καινούριας εμπειρίας για τα παιδάκια που πηγαίνουν για πρώτη φορά στην Α’ Δημοτικού, έρχεται μαζί και το άγχος των γονιών, για το κατά πόσο είναι έτοιμα τα παιδιά τους για το σχολείο και αν θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.

Διαβάστε περισσότερα: Σχολική ετοιμότητα

Οι δεξιότητες του παιδιού στο νηπιαγωγείο

Έως το τέλος του νηπιαγωγείου, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα: Δεξιότητες του παιδιού στο νηπιαγωγείο

Δεξιότητες του παιδιού στην Α' Δημοτικού

Έως το τέλος της πρώτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα: Δεξιότητες του παιδιού στην Α' Δημοτικού

Οι δεξιότητες του παιδιού στη Β' δημοτικού

Έως το τέλος της δεύτερης τάξης, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα: Δεξιότητες του παιδιού στην Β' δημοτικού

Δεξιότητες του παιδιού στην Γ' δημοτικού

Έως το τέλος της τρίτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα: Δεξιότητες του παιδιού στην Γ' δημοτικού

Δεξιότητες του παιδιού στην Δ' δημοτικού

Έως το τέλος της τετάρτης τάξης, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα: Δεξιότητες του παιδιού στην Δ' δημοτικού

Οι δεξιότητες του παιδιού στην E' δημοτικού

Έως το τέλος της πέμπτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα: Δεξιότητες του παιδιού στην Ε' δημοτικού

logo2
logo