Συμβουλευτική γονέων

Κατά την ανάπτυξή του ένα παιδί, μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με διάφορες δυσκολίες, οι οποίες και δημιουργούν προβληματισμό, σύγχυση, αλλά και συγκρούσεις στους γονείς του.

Η συνεργασία του παιδοψυχολόγου με τους γονείς και την οικογένεια του παιδιού, στην  βελτίωση της συναισθηματικής του κατάστασης, στον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του, αποτελούν κομμάτι της «συμβουλευτικής γονέων».

Ο παιδοψυχολόγος, μετά από αξιολόγηση της κατάστασης, προσφέρει ενημέρωση και συμβουλές, τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών και δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, για την αποφυγή δημιουργίας εντονότερων προβλημάτων και την οδήγηση των γονιών σε εύστοχους χειρισμούς για το παιδί τους. Οι γονείς μαθαίνουν να κατανοούν τις δυσκολίες και τα συναισθήματα του παιδιού τους, να το αφουγκράζονται και ενωμένοι να βρίσκουν διέξοδο στους προβληματισμούς τους.

 

Η συμβουλευτική γονέων:

  • Βοηθάει την συνεργασία και την σχέση του παιδιού με τους γονείς του
  • Παρέχει προβληματισμό και καθοδήγηση στους γονείς για την εκπαίδευση των παιδιών τους
  • Επιβραβεύει και ενθαρρύνει τις προσπάθειες της οικογένειας για την ανάπτυξη τυ παιδιού
  • Δημιουργεί αρμονικό περιβάλλον στην οικογένεια, χωρίς εντάσεις, διαπληκτισμούς, αμφιβολία και συγκρούσεις
  • Βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις δυσκολίες του παιδιού τους
  • Παρέχει συμβουλές για το μέλλον του παιδιού βασισμένες στις ανάγκες και δυνατότητες του παιδιού

 

Αναζητήστε βοήθεια αν κάτι σας απασχολεί για την αποφυγή δυσκολότερων καταστάσεων και αδιέξοδων.

logo2
logo