Τρόποι για να οργανώσουμε την μελέτη του παιδιού:

                                                     

  • Καθορίζουμε μια σταθερή ώρα για το διάβασμα.
  • Αποφεύγουμε την χρήση της τηλεόρασης πριν την έναρξη της μελέτης.
  • Επιλέγουμε ως χώρο μελέτης, έναν χώρο απαλλαγμένο από πολλά ερεθίσματα, όπως μυρωδιές, ήχους, έντονα χρώματα και πολλά αντικείμενα.
  • Συλλέγουμε μόνο όσα μας είναι απαραίτητα για το διάβασμα.
  • Κάνουμε ένα πλάνο με όμορφα σχήματα με όσα έχουμε να κάνουμε.
  • Ξεκινάμε από τα πιο δύσκολα και βαρετά για το παιδί μαθήματα.
  • Στην συνέχεια, κάνουμε τα πιο εύκολα και διασκεδαστικά μαθήματα.
  • Κάθε μάθημα που τελειώνει, το σβήνουμε από το πλάνο μας.
  • Μπορούμε να κάνουμε διαλλειμματάκια ανάμεσα στα μαθήματα, τελειώνοντας όμως το κάθε μάθημα και όχι ανάμεσα στις ασκήσεις του ίδιου μαθήματος.
  • Για παιδιά μέχρι Γ’ Δημοτικού, 1,5 ώρα διαβάσματος, είναι αρκετή.

logo2
logo