Μαθησιακές Δυσκολίες

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 1. Πως μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες;
 2. Ηλικίες 3 -5
 3. Ηλικίες 5-7
 4. Ηλικίες 7-13
 5. Ηλικίες 13-18
 6. Ποιες δυσκολίες συναντά ένα παιδί στις διάφορες μαθησιακές διαδικασίες;

Υπάρχουν σημάδια και χαρακτηριστικά σημεία σε κάθε ηλικία, που μπορούν να μας υποψιάσουν ότι το παιδί μας στην σχολική του ζωή μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με κάποιες δυσκολίες στην μάθηση.

Παρόλα αυτά, η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών δεν μπαίνει πριν την ηλικία των 9 ετών.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από τα σημάδια που μπορεί να εντοπίσουμε σε κάθε ηλικία: 

 

Επιστροφή στην αρχή 
 

3 – 5 ετών
Ανησυχητικά σημάδια:

 • Δυσκολίες στην απομνημόνευση ποιημάτων ή τραγουδιών.
 • Καθυστέρηση στην ομιλία και δυσκολίες στη προφορά των λέξεων, που επιμένουν παρά την πάροδο του χρόνου.
 • Σύγχυση λέξεων που έχουν ακουστικές ομοιότητες.
 • Αδιαφορία για δραστηριότητες που απαιτούν ακουστική κατανόηση και συζήτηση.
 • Δυσκολίες που αφορούν τον χωρικό προσανατολισμό του παιδιού (χρήση των λέξεων που δηλώνουν κατεύθυνση).
 • Δυσκολίες στην ακολουθία και εκτέλεση οδηγιών.
 • Δυσχέρεια στην αναγνώριση και ονομασία γνωστών αντικειμένων.
 • Δυσκολίες στο συγχρονισμό των κινήσεων, οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται ως τάση του παιδιού να σκοντάφτει, να παραπατάει ή να πέφτει.
 • Οικογενειακό ιστορικό με προβλήματα στο διάβασμα ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες.
 • Δυσκολία στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (φαγητό, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή).
 • Μειωμένη ικανότητα μνήμης.   

Επιστροφή στην αρχή

5 – 7 ετών
Ανησυχητικά σημάδια:

 • Δυσκολία στη προφορά λέξεων και τη σύνταξη προτάσεων.
 • Αδυναμία στην ακουστική αναγνώριση αρχικών ή τελικών φωνημάτων σε λέξεις, ειδικά όταν οι λέξεις αυτές διαφέρουν στο πρώτο γράμμα.
 • Σύγχυση στην ακολουθία και εκτέλεση οδηγιών.
 • Δυσκολία στο να κατασταλάξει ποια πλευρά του σώματος θα χρησιμοποιήσει (δεξιά ή αριστερά)
 • Αδεξιότητα στις κινήσεις και στο συγχρονισμό, που μπορεί να εκδηλώνεται και ως τάση να ρίχνει κάτω ό,τι πάει να πιάσει.
 • Δυσκολία στην αναγνώριση γραμμάτων, στην απόδοση του σωστού φωνήματος στο κάθε γράμμα, στην ανάγνωση, στην ορθογραφία ή στην αντιγραφή, παρά το γεγονός ότι το παιδί θεωρείται έξυπνο και έχει κανονική ανάπτυξη σε άλλους τομείς της μάθησης.
 • Tάση να χάνει εύκολα τα πράγματά του ή να τα ξεχνάει.
 • Φτωχός κινητικός έλεγχος - Δυσκολία να χρησιμοποιήσει ψαλίδι, να δέσει τα κορδόνια του, να πιάσει το μολύβι, να ιχνογραφήσει σχέδια, να χαράξει γραμμές, να ενώσει τελείες ή να βάψει μια εικόνα μέσα σε καθορισμένο πλαίσιο χωρίς να ξεφύγει από τις γραμμές.
 • Δυσκολία αναγνώρισης κατευθύνσεων - σύγχυση δεξιού και αριστερού.
 • Δυσκολίες στο γράψιμο και στη φορά των γραμμάτων που επιμένουν, παρά τη διδασκαλία και την πάροδο του χρόνου.
 • Αντιστροφές γραμμάτων ή αριθμών.
 • Δυσκολία στην επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων, σύνθετων προτάσεων ή μιας σειράς αριθμών.
 • Όταν διαβάζει, συχνά προφέρει διαφορετική λέξη από αυτό που βλέπει
 • Δυσκολία στην κατανόηση ιστοριών με διαδοχική σειρά γεγονότων ή παιχνιδιών που απαιτούν ακολουθία ή αντιστοιχία.
 • Δυσχέρεια στην αποστήθιση ποιημάτων ή τραγουδιών.
 • Έλλειψη προσοχής όταν του μιλούν - έλλειψη ενδιαφέροντος στο να ακούει ιστορίες και αποτυχία στο να καταλαβαίνει τις επεξηγήσεις όταν του δίνονται.
 • Απροθυμία για την παρακολούθηση των σχολικών μαθημάτων και το διάβασμα.    

Επιστροφή στην αρχή

7 – 13 ετών
Χαρακτηριστικά συμπτώματα:

 • Δυσκολία στο να ακούει και να ξεχωρίζει διαφορετικούς ήχους, όπως «μπ, π, β, φ, θ, δ, κ, τ, χ».
 • Συχνά παρουσιάζουν καθρεπτικό γράψιμο, καθώς και δυσκολία στο να σχηματίσουν γράμματα και να τα γράψουν βάσει μιας λογικής αλληλοδιαδοχικής σειράς. Σύγχυση στην διάκριση και διαφοροποίηση των γραμμάτων  «β, θ, φ, δ, π, μπ, μ, ν, ο, α, σ, ζ».
 • Έλλειψη προόδου στην ανάγνωση (συλλαβιστή), γραφή και ορθογραφία, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις δημιουργηθείσες προσδοκίες της κανονικής ανάπτυξης σε άλλους τομείς.
 • Δυσκολία στην οργάνωση σκέψης και κεκτημένων γνώσεων και στη μεταφορά τους στο γραπτό ή / και προφορικό επίπεδο.
 • Δυσκολία στην εύρεση και χρήση των κατάλληλων λέξεων
 • Δυσκολία στην κατανόηση και επεξεργασία αυτών που ακούει ή / και διαβάζει.
 • Δυσκολία στην έκφραση και διατύπωση της σκέψης και κεκτημένων γνώσεων στο γραπτό ή / και προφορικό επίπεδο.
 • Δυσχέρεια στην ανάγνωση (συλλαβιστά) και αργός ρυθμός αναγνώρισης γραμμάτων, παρά τη διδασκαλία στο σχολείο.
 • Δυσκολία στην αναγνώριση διφθόγγων και συλλαβισμός δίψηφων ή τρίψηφων συμφώνων καθώς και πολυσύλλαβων λέξεων.
 • Τάση παράλειψης ή εσφαλμένης ανάγνωσης λέξεων, όταν το παιδί διαβάζει δυνατά.
 • Παραλείψεις γραμμάτων ή και ολόκληρων προτάσεων, αντικαταστάσεις, αντιστροφές γραμμάτων και αριθμών, ορθογραφικά λάθη ή έλλειψη σημείων στίξης στο γραπτό λόγο.
 • Συντομία στις γραπτές εργασίες, απουσία περιγραφικής ικανότητας και επαρκούς ανάπτυξης του θέματος.
 • Ιδιαίτερες δυσκολίες στη γραπτή έκφραση, σε αντίθεση με την προφορική.
 • Δυσχέρεια στην κατανόηση ή απομνημόνευση γραπτού λόγου, παρά το μέτριο ή και υψηλό νοητικό δυναμικό του μαθητή.
 • Δυσχέρεια στην κατανόηση χωροχρονικών εννοιών.
 • Δυσχέρεια στην κατανόηση αριθμητικών εννοιών
 • Δυσκολία συγκέντρωσης της προσοχής
 • Απροθυμία για το σχολείο, το διάβασμα και το γράψιμο.
 • Προβλήματα με μαθήματα που απαιτούν από το μαθητή να απομνημονεύσει μηχανικά κανόνες, πίνακες ή σύμβολα.
 • Δυσκολία στην εκμάθηση της ώρας και την ακολουθία των ημερησίων γεγονότων.
 • Δυσκολία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • Απουσία οργάνωσης και τάξης στα πράγματά του.
 • Έλλειψη συγχρονισμού στις κινήσεις.
 • Κακή οργάνωση του χρόνου.
 • Εκνευρισμός, σημάδια ματαίωσης, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο, αισθήματα κατωτερότητας, έλλειψη αυτοπεποίθησης και συχνά απότομη και βίαιη συμπεριφορά στο σπίτι ή στο σχολείο.     

Επιστροφή στην αρχή

13 – 18 ετών
Χαρακτηριστικά σημάδια:

 • Αργός ρυθμός ανάγνωσης και δυσκολία κατανόησης των κειμένων.
 • Κούραση κατά την ανάγνωση, που εκδηλώνεται και ως τάση του παιδού να ζητάει από άλλους να διαβάσουν το κείμενο.
 • Συχνά ορθογραφικά λάθη.
 • Δυσκολία αντιγραφής από τον πίνακα ή το βιβλίο και παραλείψεις λέξεων ή συλλαβών.
 • Κείμενα με ανάμεικτα πεζά και κεφαλαία γράμματα.
 • Κακή σχέση με τα σημεία στίξης.
 • Δυσκολία με πολυσύλλαβες λέξεις και με λέξεις με συμφωνικές ακολουθίες.
 • Αδυναμία σύνταξης εκθέσεων και γραπτών εργασιών, με οργάνωση και λογική ροή κι ελλιπής οργάνωση του θέματος.
 • Λεξιλόγιο περιορισμένο στις λέξεις που ο μαθητής ξέρει ότι θα γράψει σωστά. Αντίθετα, δυνατότητα προφορικής περιγραφής γεγονότων.
 • Δυσκολία σε δραστηριότητες που σχετίζονται με δεξιότητες προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο καθώς και την ανάκληση ακολουθιών.
 • Δυσκολία καταγραφής των καίριων σημείων του μαθήματος.
 • Δυσχέρεια στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • Αποτυχία στα διαγωνίσματα, καθώς η απόδοση μειώνεται όταν ο μαθητής αισθάνεται την πίεση του χρόνου.
 • Έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Επιστροφή στην αρχή

 

2Ποιες συγκεκριμένες δυσκολίες συναντά ένα παιδί στις διάφορες μαθησιακές διαδικασίες;

 

Ανάγνωση:

 • παραλείψεις ή αλλαγές σε γράμματα, λέξεις ή προτάσεις
 • αντικατάσταση λέξης με άλλη με παρόμοια σημασία
 • αργός ρυθμός ανάγνωσης, κούραση
 • αδυναμία συγκέντρωσης
 • αδυναμία κατανόησης του περιεχομένου
 • ανάγνωση συχνά βάσει σημασιολογικής προσδοκίας (μαντεύει, παρά διαβάζει τη λέξη)
 • δυσκολία διάκρισης  ομόηχων λέξεων ή λέξεων που περιλαμβάνουν τα ίδια γράμματα
 • ανάγνωση χωρίς σωστό "χρωμάτισμα" της φωνής
 • αγνόηση σημείων στίξης
 • παρατονισμοί  

 

Γραφή:

 • παράλειψη γραμμάτων
 • αντικατάσταση γραμμάτων
 • αντιστροφή γραμμάτων
 • καθρεπτική γραφή
 • ορθογραφικά λάθη
 • δυσανάγνωστο κείμενο
 • ατελής ευθυγράμμιση των λέξεων πάνω στο χαρτί
 • χρήση κεφαλαίων  γραμμάτων ανάμεσα στα πεζά
 • δυσκολία στην οργάνωση αυθόρμητου γραπτού κειμένου
 • συντμήσεις λέξεων
 • παράλειψη συνδετικών λέξεων
 • ασυνέπεια στην ορθογραφία μιας λέξης, ακόμη και μέσα στην ίδια πρόταση
 • κακή χρήση των σημείων στίξης και του τόνου
 • ασταθής γραφικός χαρακτήρας
 • ασταθές μέγεθος γραμμάτων
 • αργοπορία στην εκτέλεση γραπτών εργασιών\
 • δυσκολία στην αντιγραφή
 • γραφή με λανθασμένη φορά  

 

Ομιλία:

 • δυσκολία στη επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων
 • δυσκολία στην ανάκληση λέξεων ή ονομάτων
 • δυσκολία με τους χρόνους των ρημάτων και τις αντωνυμίες
 • καλή κατανόηση του προφορικού λόγου
 • δυσκολία στην ομιλία σε σχέση με άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας   

 

Χωροχρονικός προσανατολισμός:

 • σύγχυση δεξιού-αριστερού, του χθες και του αύριο
 • δυσκολία προσανατολισμού στο χάρτη
 • δυσκολία εκμάθησης της ώρας
 • επανάληψη ίδιων φράσεων, αποπροσανατολισμός κατά την ανάγνωση, χάσιμο σειράς
 • συχνά ασαφή πλευρίωση
 • κακή διαχείριση του χρόνου
 • δυσκολία στην μνήμη ακολουθιών  

 

 Μαθηματικά:

 • αντιστροφή αριθμών
 • δυσκολία στην ανάκληση ακολουθιών αριθμών ή λέξεων
 • δυσκολία στην ανάκληση και εκτέλεση μιας σειράς προφορικών εντολών
 • δυσκολία στη ανάκληση των μηνών με τη σειρά, των ζυγών αριθμών κλπ
 • δυσκολία εκμάθησης της προπαίδειας
 • δυσκολίες διάκρισης αντιληπτικών μορφών
 • δυσκολίες στο συνδυασμό και τη σύνθεση επιμέρους πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων
 • δυσκολία σύνδεσης αριθμητικών όρων με το περιεχόμενό τους
 • αδυναμίες αφηρημένης σκέψης, που έχουν ως αποτέλεσμα δυσκολίες στην κατανόηση των ιδιοτήτων των πράξεων ή στην επιλογή της κατάλληλης πράξης για την επίλυση ενός προβλήματος
 • δυσκολία στο σχηματισμό αντιστοιχίσεων ένα προς ένα
 • δυσκολία ποσοτικής αντίληψης των αριθμών
 • δυσκολία κατανόησης τακτικής και απόλυτης σειράς των αριθμών
 • δυσκολία στην κατανόηση των σχέσεων μέρους όλου
 • δυσκολία στην κατάκτηση της έννοιας της διατήρησης της ποσότητας
 • δυσκολία στην κατανόηση της σημασίας της συγκεκριμένης θέσης και ακολουθίας των αριθμητικών ψηφίων στο χώρο.   

 

 Συμπεριφορά:

 • έλλειψη οργάνωσης
 • αδεξιότητα
 • υιοθέτηση τακτικών αποφυγής
 • διασπαστική συμπεριφορά μέσα σε ένα σύνολο ή απομόνωση
 • αφηρημάδα, απροσεξία
 • επιστράτευση μηχανισμών αναπλήρωσης της χαμηλής επίδοσης, συχνά με συμπεριφορά που αποκλίνει της αποδεκτής
 • επιθετικότητα
 • παρορμητισμός
 • χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • μειωμένα κίνητρα δράσης
 • κακή διάθεση για ό,τι αφορά σχολικές δραστηριότητες, αλλά και εξωσχολικές, όταν αυτές σχετίζονται με γραφή ή ανάγνωση   

 

Επιστροφή στην αρχή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 

 • Βασιλική Χαιντούτη, Λαμία 2006.
 • Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι, Μαρία Ζαφειροπούλου, 2004, Προσαρμογή στο σχολείο-πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
 • Δώρα Δ. Μαυρομμάτη, 2004, Δυσλεξία, Αθήνα , Ελληνικά Γράμματα
 • Ελένη Λιβανίου, 2004, Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, Κέδρος
 • Έφη Αθανασιάδη, 2001, Η δυσλεξία και πώς αντιμετωπίζεται, Αθήνα, Καστανιώτη
 • Θεοδώρα Δ. Τσοβίλη, 2003, Δυσλεξία και άγχος: μια σχέση ζωής;, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
 • Ιωάννης Αγαλιώτης, 2000, Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
 • Κ. Δ. Πόρποδας, 1997, Δυσλεξία, Αθήνα, Μορφωτική
 • Λίζα Βάρβογλη, 2005, Τι συμβαίνει στο παιδί;, Αθήνα, Καστανιώτη
 • Μαρία-Μάρθα Φλωράτου,1998, Μαθησιακές Δυσκολίες και όχι τεμπελιά, Αθήνα, Οδυσσέας
 • Παύλος Ν. Αδαμόπουλος, 2002, Δυσλεξία, Πώς να προστατέψετε το παιδί από την απειλή της, Αθήνα, Σαββάλας
 • Πολυνείκης Δ. Μπάρδης, 1998, Μαθησιακές Δυσκολίες, Καρδίτσα,
 • Σουζάνα Παντελιάδου, 2000, Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα
 • Χρήστος Κασσέρης, 2002, Η Δυσλεξία, Αθήνα, Σαββάλας

logo2
logo