Λεκτική Δυσπραξία

Αναπτυξιακή Διαταραχή του Λόγου (λεκτική δυσπραξία)

Οι διαταραχές αφορούν μια δυσλειτουργία, που σχετίζεται με την ικανότητα της αντίληψης, της κατηγοριοποίησης, της οργάνωσης, της επεξεργασίας και της ανάκλησης πληροφοριών.             

Η λεκτική δυσπραξία εκδηλώνεται, αρχικά, με καθυστέρηση στην παραγωγή του λόγου, αλλά και δυσκολίες σε φωνολογικό επίπεδο.

 

Έπειτα, γίνονται φανερές και άλλες δυσκολίες, που αφορούν το επίπεδο συγκέντρωσης προσοχής, το συμβολικό παιχνίδι, αλλά και δυσκολίες στις γλωσσικές ικανότητες του παιδιού. Αυτές μπορεί να εκδηλώνονται με δυσκολία του παιδιού να μάθει και να γενικεύσει συντακτικές δομές, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του με αφηρημένες έννοιες, να χρησιμοποιήσει σωστά τον τόνο και την χροιά της φωνής του. Επίσης, σε παιδιά με λεκτική δυσπραξία παρατηρούνται δυσκολίες στην ακουστική διάκριση. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί μπορεί να παρουσιάσει δυσκολία στην απομόνωση και διάκριση ήχων, μέσα σε ένα θορυβώδες περιβάλλον. Αυτό, δυσκολεύει τα παιδιά, ειδικά όταν βρίσκονται στο σχολείο, σε ρόλο ακροατή και δυσχεραίνει την μαθησιακή διαδικασία.  


Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι έντονη η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δυσκολιών που προκύπτουν από την αναπτυξιακή διαταραχή του κινητικού συντονισμού και του λόγου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των παιδιών και να μειωθούν τα συμπτώματά τους, μέσα από την οργάνωση των δεξιοτήτων τους, προλαμβάνοντας τις δευτερογενείς συνέπειες στην ψυχική και συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Ο βαθμός και το είδος των δυσκολιών είναι δυνατόν να διαφέρουν από παιδί σε παιδί και να υπάρχουν με διαφορετική ένταση. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια σωστή διάγνωση, έτσι ώστε η παρέμβαση να είναι απόλυτα στοχευμένη και εξατομικευμένη.

Υπάρχουν, όμως, και διάφορες «τεχνικές» που μπορούμε να εφαρμόσουμε, για την διευκόλυνση των παιδιών και την αποφυγή του άγχους που προκαλείται μέσα από την συνειδητοποίηση των δυσκολιών.

 • Κατανοήστε το πόσο πολύπλοκη μπορεί να είναι η ζωή για ένα παιδί με δυσπραξία, καθώς, επίσης, το πόσο πολύ προσπάθεια και ενέργεια του χρειάζεται για να κάνει εργασίες, τις οποίες εμείς βρίσκουμε εντελώς άκοπες.
 • Μη βασίζεστε στα λόγια! Τα λόγια δεν οργανώνουν το μυαλό. Χρησιμοποιήστε εικόνες, χρώματα, σχεδιαγράμματα, λίστα των βασικών υποχρεώσεων, για να βοηθήσετε το παιδί να καταλάβει.
 • Επιβραβεύστε για τη προσπάθεια, παρά για το τελικό αποτέλεσμα.
 • Όταν δίνετε οδηγίες, είναι σημαντικό να υπάρχει βλεμματική επαφή με το παιδί ενώ μιλάτε, και να τα βάζετε να επαναλάβουν τις οδηγίες με τα δικά τους λόγια.
 • Δίνετε μια οδηγία κάθε φορά και δώστε τους χρόνο να τις αφομοιώσουν.
 • Σε παιδιά με δυσκολία στον κινητικό σχεδιασμό, δώστε απλές οδηγίες, βήμα προς βήμα. Βοηθήστε το, να αναγνωρίσει τα βήματα που χρειάζονται για να ολοκληρώσει την εργασία που απαιτείται.
 • Οργανώστε του έναν συγκεκριμένο χώρο για διάβασμα, προσεγμένο και τακτοποιημένο, με χρωματικά σημάδια, για συγκεκριμένα πράγματα.
 • Δώστε μικρές δραστηριότητες κάθε φορά, ώστε το παιδί να νιώσει την επιτυχία της ολοκλήρωσης, σε σύντομο διάστημα.
 • Χρησιμοποιήστε ρολόι, χρονόμετρο ή κλεψύδρα, για την οριοθέτηση του χρόνου που απαιτείται για κάθε δραστηριότητα.
 • Για να βοηθήσετε το παιδί να μείνει συγκεντρωμένο και οργανωμένο κατά την εργασία του, μπορείτε:
 1. Βάλτε το παιδί να χρησιμοποιεί το δάχτυλο ή κάποιο χαρτί, κάτω από την γραμμή του κειμένου που διαβάζει.
 2. Κρατείστε το ποσό των οπτικών πληροφοριών, που παρουσιάζονται σε ένα χαρτί, σε όσο δυνατό μικρότερο χώρο ή χρόνο.
 3. Καλύψτε μια περιοχή της σελίδας, για να εκθέσετε μόνο ένα μέρος της.
 • Αν το παιδί έχει δυσκολία στην απομνημόνευση των αυτοματοποιημένων δεξιοτήτων, για την βελτίωση της ποιότητας της εργασίας του, γράψτε μια λίστα με τα δεδομένα που πρέπει να τηρούνται από το παιδί και κολείστε τα στον χώρο εργασίας του.   Βιβλιογραφία:
Abbadie, M. (1978). (μετ. Γ. Κρασανάκης  & Μ. Βάμβουκας). Τα παιδιά από 4 - 5 χρόνων στο νηπιαγωγείο. Αθήνα : Δίπτυχο.
Βλασσοπούλου Μ., Τσίπρα Ι., Λαζαράτου Ε.: Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και του κινητικού συντονισμού. Αθήνα: Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
Brazelton, B., T. (1996). (μετ. Α. Παπασπύρου , επιμ. Ι. Παρασκευόπουλος). Τα αναπτυξιακά προβλήματα του βρέφους και του νηπίου.  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
De Meur A., Staes L. (1990): Ψυχοκινητική αγωγή και επανεκπαίδευση. Αθήνα: Δίπτυχο.
Ευστρατίου Α.: Δυσπραξία «Η κρυμμένη δυσκολία».
Gammon D., Bradgon A: Πώς να μαθαίνετε γρηγορότερα και να θυμάστε περισσότερα. Αθήνα: ΑΛΚΥΩΝ.
Μάρκου Σ.  (1993).  Δυσλεξία: Αριστεροχειρία, κινητική αδεξιότητα, υπερκινητικότητα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Μπουρέκα Κ. (1999): Η αισθητικοκινητική διαταραχή της δυσπραξίας στην παιδική ηλικία. Περιοδικό Εργοθεραπεία.   


 

logo2
logo