Θεραπευτικά προγράμματα

Στο κέντρο μας εφαρμόζονται τα εξής θεραπευτικά προγράμματα:


• Νευροεξελικτική θεραπεία N.D.T. - Μέθοδος Bobath
• Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στον Αυτισμό "ΑΒΑ-Lovaas" (Applied Behavioural Analysis - Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, του καθηγητή Lovaas)
• Εναλλακτική επικοινωνία P.E.C.S και σύστημα Makaton

Ακόμη, χορηγούνται τα παρακάτω διαγνωστικά κριτήρια:
• Τεστ σχολικής ετοιμότητας και διάγνωσης δυσκολιών μάθησης (Αθηνάtest).
• Ερωτηματολόγιο Achenbach
• Ερωτηματολόγιο Π.Α.Τ.Ε.Μ
• Αξιολογητικό P.E.D.I

 

logo2
logo