Συμβουλευτική γονέων

Κατά την ανάπτυξή του ένα παιδί, μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με διάφορες δυσκολίες, οι οποίες και δημιουργούν προβληματισμό, σύγχυση, αλλά και συγκρούσεις στους γονείς του.

Η συνεργασία του παιδοψυχολόγου με τους γονείς και την οικογένεια του παιδιού, στην  βελτίωση της συναισθηματικής του κατάστασης, στον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του, αποτελούν κομμάτι της «συμβουλευτικής γονέων».

Διαβάστε περισσότερα: Συμβουλευτική γονέων

Βασικές αρχές συνεργασίας και τεχνικές συμβουλευτικής γονέων

Ο εκπαιδευτικός οφείλει, ανάλογα με το πρόβλημα και την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης που αντιμετωπίζει, να επιλέξει κατάλληλους χειρισμούς, κατάλληλο χρόνο και τρόπο για τις ανακοινώσεις του στους γονείς. Η επιλογή των κατάλληλων χειρισμών εξαρτάται από τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού.

Διαβάστε περισσότερα: Βασικές αρχές συνεργασίας και τεχνικές συμβουλευτικής γονέων

Λειτουργικά προβλήματα μέσα στην οικογένεια

Η οικογένεια υποβάλλεται συνεχώς σε αλλαγές, σε προκλήσεις, σε κάθε μορφής δυσκολίες και αναπόφευκτα εμφανίζονται διαφόρων ειδών προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των γονιών, των παιδιών και άλλων ατόμων που την αποτελούν.

Διαβάστε περισσότερα: Λειτουργικά προβλήματα μέσα στην οικογένεια

Θέτοντας όρια

Η οριοθέτηση ενός παιδιού είναι η αρχή για μια καλή συνεργασία και αρμονική συνύπαρξη μαζί του, καθώς και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Διαβάστε περισσότερα: Θέτοντας όρια

Διδάσκοντας τον διάλογο

Αποτελεσματική επικοινωνία - Διάλογος

Από μικρή ηλικία πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος επικονωνίας είναι ο διάλογος.

Συνήθως τα παιδιά χρησιμοποιούν τις φωνές, το κλάμα και πολλές φορές αντιμιλάνε, προκειμένου να εκφράσουν αυτό που θέλουν.

Διαβάστε περισσότερα: Διδάσκοντας τον διάλογο

logo2
logo