Πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Ως πρώιμη παρέμβαση ορίζονται όλες οι μορφές παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων εξάσκησης και εκπαίδευσης, καθώς και δραστηριοτήτων που αφορούν στην καθοδήγηση των γονέων αμέσως μετά τον προσδιορισμό της κατάστασης των παιδιών.

Διαβάστε περισσότερα: Πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ A.B.A

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΑΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής, που αφορά όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού κα απευθύνεται σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς και επικοινωνίας, με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, με στερεοτυπικές αντιδράσεις, με περιορισμένα ενδιαφέροντα και δυσκολίες στο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης Α.Β.Α

Πρώιμη Ανίχνευση και Εκπαιδευτική παρέμβαση για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

«Δώσε μου την ευκαιρία»:

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά συγχέεται με τη δυσλεξία που είναι μία διαταραχή της αναγνωστικής ικανότητας. Στην πραγματικότητα ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» αποτελεί έναν όρο «ομπρέλα» που περικλείει μία ευρύτατη πολυποικιλότητα δυσκολιών στην μάθηση.

Διαβάστε περισσότερα: Πρώιμη Ανίχνευση και Εκπαιδευτική παρέμβαση για τις Μαθησιακές Δυσκολίες

logo2
logo