Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση

Ο Παιδοψυχίατρος είναι ο γιατρός που ασχολείται με την διάγνωση, την πρόληψη και την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου. Στην αρμοδιότητά του ανήκει και η επίβλεψη της διεπιστημονικής ομάδας και η καθοδήγησή της για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο Παιδοψυχίατρος λαμβάνει το ιστορικό του παιδιού και σε συνδυασμό με την κλινική παρατήρηση και την αξιολόγηση ερωτηματολογίων, προχωρά στην διάγνωση των δυσκολιών του παιδιού. Όπου κριθεί απαραίτητο, συστήνει φαρμακευτική αγωγή και παρακολουθεί την εξέλιξη του παιδιού, τόσο ψυχικά, όσο και οργανικά. Συνεργάζεται με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων και συντονίζει το θεραπευτικό έργο. Κατά περίπτωση, αναλαμβάνει την συμβουλευτική της οικογένειας του παιδιού, ενημερώνοντας την για την διάγνωση, αλλά και δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών.

logo2
logo