Ομάδες Παιδιών

Οι ομαδικές θεραπείες παιδιών απευθύνονται κυρίως σε παιδιά με δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, έλλειψη οριοθέτησης, έντονο ανταγωνισμό, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολία ανάληψης πρωτοβουλίας και ρόλου μέσα στο σπίτι ή το σχολείο.

Η επαφή με τους συνομιλήκους σε ένα δομημένο πλαίσιο όπου οι δραστηριότητες και οι κανόνες καθορίζονται από έναν ενήλικα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και να βοηθάει αρκετά άμεσα τα παιδιά να απαλλαγούν από τα θέματα που τα δυσκολεύουν.

Στόχοι των ομαδικών δραστηριοτήτων, είναι:

 • Ένταξη σε κοινωνικό σύνολο
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Συνεργασία
 • Πειθαρχία και τήρηση κανόνων
 • Διαχείριση συναισθημάτων
 • Βελτίωση αυτεκτίμησης
 • Βελτίωση επιπέδου αντοχής στην ματαίωση


Μερικές από τις δραστηριότητες κατά τις ομαδικές συνεδρίες, είναι:

 • Ομαδικά παιχνίδια
 • Παιχνίδια γνωριμίας και εξοικείωσης
 • Παχνίδια κοινωνικής αλληλεπίδρασης
 • Επιτραπέζια παιχνίδια
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Κατασκευές - Χειροτεχνίες
 • Ασκήσεις ψυχοκινητικής

logo2
logo