Οι δεξιότητες του παιδιού στη Β' δημοτικού

Έως το τέλος της δεύτερης τάξης, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:


Ακουστική ικανότητα
• Να ακολουθούν 3-4 προφορικές οδηγίες στη σειρά
• Να επιδεικνύουν κατανόηση των λέξεων κατεύθυνσης (π.χ. τοποθεσία, χώρος) και των λέξεων που υποδηλώνουν χρόνο
• Να επιδεικνύουν κατανόηση μιας ιστορίας του επιπέδου της τάξης τους η οποία έχει αναγνωσθεί δυνατά, απαντώντας σε ερωτήσεις

 

Δεξιότητες λόγου
• Να απαντούν σε πιο περίπλοκες ερωτήσεις που επιδέχονται ‘ναι/όχι’
• Να παράγουν όλους τους ήχους της Ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιώντας λόγο που είναι κατανοητός από ακροατές που δεν ανήκουν στο στενό τους περιβάλλον
• Να θέτουν τις ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις ‘Ποιος, Τι, Που, Γιατί, Πότε’
• Να χρησιμοποιούν όλο και πιο περίπλοκες δομές πρότασης στην προφορική επικοινωνία
• Να αποσαφηνίζουν και να εξηγούν λέξεις και ιδέες
• Να δίνουν οδηγίες με 3-4 βήματα
• Να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο για διαφορετικούς σκοπούς, να ενημερώσουν, να πείσουν, να ψυχαγωγήσουν
• Να παραμείνουν στο θέμα, να εξετάζουν διάφορες πτυχές του θέματος και να χρησιμοποιούν την κατάλληλη επαφή με τα μάτια κατά τη διάρκεια της συζήτησης
• Να ανοίγουν και να κλείνουν μια συζήτηση όπως πρέπει

 

Αναγνωστική ικανότητα
• Να ελέγχουν πλήρως την ακουστική και τους ήχους
• Να χρησιμοποιούν στρατηγικές ακουστικής όταν διαβάζουν (να συνδέουν τους ήχους της ομιλίας, τις συλλαβές, τις λέξεις, τις φράσεις με τις γραπτές τους μορφές)
• Να αναγνωρίζουν πολλές λέξεις εξ όψεως
• Να χρησιμοποιούν σημασιολογικές ενδείξεις όταν διαβάζουν (π.χ. φωτογραφίες, τίτλοι/επικεφαλίδες, πληροφορίες σχετικά με την ιστορία)
• Να ξαναδιαβάζουν και να διορθώνουν από μόνα τους τα λάθη τους εάν χρειαστεί
• Να εντοπίζουν τις πληροφορίες για να απαντούν σε ερωτήσεις
• Να εξηγούν βασικά στοιχεία της ιστορίας (π.χ. κύρια ιδέα, κύριοι χαρακτήρες, πλοκή)
• Να χρησιμοποιούν την εμπειρία τους για να προβλέπουν και να δικαιολογούν τι θα γίνει σε ιστορίες του επιπέδου της τάξης τους
• Να διαβάζουν και να μπορούν να παραφράσουν ή να επαναλάβουν τα γεγονότα μιας ιστορίας στη σειρά
• Να διαβάζουν ιστορίες, ποιήματα ή θεατρικά κείμενα του επιπέδου της τάξης τους αργά και δυνατά με πολύ καλή ομιλία
• Να διαβάζουν αυθόρμητα

 

Ικανότητα γραφής
• Να γράφουν ευανάγνωστα
• Να χρησιμοποιούν μια ποικιλία τύπων προτάσεων όταν απαντούν σε ερωτήσεις και όταν διηγούνται ιστορίες (μυθοπλαστικές και μη)
• Να χρησιμοποιούν τα βασικά σημεία στίξης και να χρησιμοποιούν σωστά τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα
• Να οργανώνουν το γράψιμό τους έτσι ώστε να υπάρχει αρχή, μέση και τέλος
• Να μην κάνουν ορθογραφικά λάθη σε λέξεις που χρησιμοποιούν συχνά
• Να προχωρούν από την επινοητική ορθογραφία (π.χ. ορθογραφία βάσει του ήχου) κατά την ανεξάρτητη γραφή, σε πιο ακριβή ορθογραφία

 

Πηγή : Τσουκαλά Μαρινέλλα

logo2
logo