Οι δεξιότητες του παιδιού στην E' δημοτικού

Έως το τέλος της πέμπτης τάξης τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:


Ακουστική ικανότητα
Να ακούν και να εξάγουν συμπεράσματα σε μαθησιακές δραστηριότητες.


Δεξιότητες λόγου
• Να διατηρούν επαφή με τα μάτια, να χρησιμοποιούν χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου και τον κατάλληλο τόνο της φωνής κατά τη διάρκεια ομαδικών παρουσιάσεων
• Να συμμετέχουν σε συζητήσεις της τάξης επάνω σε διάφορα ζητήματα
• Να κάνουν αναφορές σχετικά με πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί σε δραστηριότητες, ομάδες.
 

Αναγνωστική ικανότητα
• Να διαβάζουν με ευχέρεια βιβλία του επιπέδου της τάξης τους
• Να μαθαίνουν τα νοήματα άγνωστων λέξεων μέσα από τη γνώση των ριζών των λέξεων, των προθεμάτων και των καταλήξεων
• Να θέτουν προτεραιότητα σύμφωνα με το σκοπό της ανάγνωσης
• Να διαβάζουν μια ποικιλία λογοτεχνικών μορφών
• Να περιγράφουν την ανάπτυξη των χαρακτήρων και της πλοκής
• Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της ποίησης
• Να αναλύουν τη γλώσσα και τον τρόπο γραφής του συγγραφέα
• Να χρησιμοποιούν υλικό αναφοράς για να υποστηρίξουν τη γνώμη τους.

 

Ικανότητα γραφής
• Να γράφουν για μια ποικιλία σκοπών
• Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το λεξιλόγιο
• Να χρησιμοποιούν διάφορες δομές προτάσεις
• Να αναθεωρούν τον τρόπο γραφής τους για να πετύχουν μεγαλύτερη σαφήνεια
• Να επεξεργάζονται τελικά προσχέδια.

 

Πηγή : Τσουκαλά Μαρινέλλα, Παθολόγος Λόγου - Φωνής - Ομιλίας

logo2
logo