Μαθησιακές Δυσκολίες

Μέσα από εξατομικευμένο πρόγραμμα, που ορίζεται μετά από αξιολόγηση του παιδιού, παρέχεται παρέμβαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην μαθησιακή διαδικασία.

Αντιμετωπίζονται δυσκολίες, όπως:

 

Το παιδί μαθαίνει να οργανώνει το διάβασμά του, έτσι ώστε να γίνει πιο αποδοτικό. Ακόμη, γίνεται πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου, αλλά και για την πρόληψη μελλοντικών δυσκολιών μάθησης.

 

 

Δυνατότητα χορήγησης του Αθηνάtest - Διάγνωσης και Αξιολόγησης Δυσκολιών Μάθησης.

Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 5;0 - 9;11 ετών.

logo2
logo