Γλωσσική Ανάπτυξη και κατάκτηση φωνημάτων

Από τη πρώτη μέρα της γέννησης του το βρέφος εκφράζεται  με το μόνο μέσω επικοινωνίας που διαθέτει, το κλάμα. Κατά την ανάπτυξη του εξελίσσει την επικοινωνία του με το βάβισμα.

Το παιδί παράγει διαφόρους ακατανόητους ήχους (κυρίως φωνήεντα) προσπαθώντας να τους κατανέμει μέχρι την ηλικία των 6 μηνών  που εκφέρει  και τα πρώτα φωνήματα  (μ, π μπ) για να δημιουργήσει τη πρώτη του λέξη περίπου στο πρώτο έτος της ζωής του.

Στη τυπική ανάπτυξη της γλώσσας σχηματίζονται οι πρώτες δισύλλαβες λέξεις στην περίοδο του πρώτου έτους.

Πολύ συχνά παρατηρείται πτώση συλλαβών (μπανάνα-νανά) ή διάφοροι νεολογισμοί (βόλτα-ατά) που αντικαθιστούνε της πραγματικές λέξεις μέχρι το παιδί να αρχίζει να κατακτά όλα τα φωνήματα της μητρικής του γλώσσας και να είναι σε θέση να τα κατανέμει σωστά.

Η γλωσσική ανάπτυξη στο τομέα της φωνολογίας ορίζεται στα παρακάτω αναπτυξιακά στάδια.

 

ΗΛΙΚΙΑ

 

ΦΩΝΗΜΑΤΑ

2:6-3

 

μ, π ,τ, κ, μπ, γκ

3-3:6

 

ν,β,γ, χ, ντ

3:6-4

 

φ, β, σ, ζ, λ, και τα συμπλέγματα  σπ, στ,  πλ, κλ, βλ, κν, πν, , γν,πτ

4:6-5

 

Θ, δ , φλ, στ, σκ, ψ, ξ, χτ, ντρ, δγ, ζμ, μν, γλ ,ντζ

5-5:6

 

 ρ και τα συμπλέγματα του

 

Τα σταδία ανάπτυξης πολλές φορές διαφέρουν από παιδί σε παιδί, ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις δυνατότητες του. Ωστόσο η ομαλή γλωσσική ανάπτυξη και η παράγωγη όλων των φωνημάτων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τη φοίτηση του παιδιού στη πρώτη δημοτικού, για να μπορεί να τα μεταφέρει στο γραπτό λόγο, όσο και στην εκφορά τους κατά την ανάγνωση, με στόχο την αποφυγή κάποιας μαθησιακής δυσκολίας.

 

Στο ερώτημα "έχει το παιδί μου κάποια δυσκολία;"

Θα πρέπει να συγκρίνουμε την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού με τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά της ίδια ηλικίας.

Να ζητήσουμε τη γνώμη κάποιου ιδικού (λογοθεραπευτή) και να προσδιορίσουμε την αιτία και που οφείλεται η γλωσσική διαταραχή.

Αν είναι αναγκαίο ο λογοθεραπευτής θα δημιουργήσει ένα ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας για την βελτίωση και την αποκατάσταση της διαταραχής και θα σας ενημερώσει για τον τρόπο συνεργασίας για την καλύτερη αντιμετώπιση της.

 

Χρυσάφη Αγγελική

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

 

logo2
logo