Γλωσσικές διαταραχές

Ανάπτυξη και επικοινωνία

 

Οι γλωσσικές διαταραχές είναι πολύ συχνές σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας .

Είτε δε μπορούμε να τα καταλάβουμε (μη καταληπτή ομιλία), είτε τα ίδια τα παιδιά δε μας καταλαβαίνουν. Δείχνουν ανυπάκουα ή απόμακρα γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν επικοινωνιακά σε αυτό που τους ζητάμε.

Μέσα από αυτή τους τη δυσκολία βγάζουν συμπεριφορές που μας προβληματίζουν και πολλές φορές δε μπορούμε να τις χειριστούμε.

 

Οι διαταραχές λόγου και επικοινωνίας, συμφώνα με την αναπτυξιακή προσέγγιση των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας,  μπορεί να οφείλονται σε:

1)      Καθυστέρηση γλωσσικής ανάπτυξης

2)      Δυσκολίες στην εκμάθηση της μορφής της γλώσσας (φωνολογία, μορφολογία και σύνταξη)

3)      Δυσκολία να εκφράζουν τις ιδέες τους, να περιγράφουν γεγονότα να κατηγοριοποιούν και να συσχετίζουν τη χρήση των αντικειμένων.

4)      Δυσκολία να συμμετέχουν σε μια συζήτηση. Να διατηρήσουν το θέμα, να περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν και να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τους κοινωνικούς και επικοινωνιακούς κανόνες.

Οι διαταραχές λόγου, συμφώνα με την αιτιολογική – κατηγορική προσέγγιση, μπορεί να οφείλονται σε:

1)      Αισθητηριακά ελλείμματα (ελλείμματα ακοής , όρασης)

2)      Κινητικές διαταραχές-Δυσπραξία, δυσαρθρία (βλάβη του περιφερικού νευρικού συστήματος ή βλάβη του εγκεφάλου ΚΝΣ)

3)      Βλάβη των κεντρικών νευρικών συστημάτων (Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες)

4)      Γνωστικές διαταραχές.

5)      Σοβαρές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσλειτουργίες (ΔΑΦ)

 

Η άμεση παρατήρηση, η λήψη ιστορικού και η επικοινωνία με το δάσκαλο βοηθούν στην  πραγματική αξιολόγηση των επιμέρους δυσκολιών.

 

Χρυσάφη Αγγελική

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

 

logo2
logo