Γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

H ανάπτυξη της ομιλίας και τη επικοινωνίας είναι πολύ σημαντική τόσο για το παιδί, όσο και για την οικογένειά του.

Βοηθά στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων, την βελτίωση της αυτοεκτίμησης, την διευκόλυνση στο παιχνίδι και τις επαφές με τους συνομήλικους, αλλά ακόμη και στην καθημερνή ζωή, μέσω της αυτοεξυπηρέτησης, αφού το παιδί θα μπορέσει να εκφράσει τις επιθυμίες του, τις ανάγκες του, τους φόβους του, τον πόνο του και τα συναισθήματά του.

Διαβάστε περισσότερα: Γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού

Λεκτική Δυσπραξία

Αναπτυξιακή Διαταραχή του Λόγου (λεκτική δυσπραξία)

Οι διαταραχές αφορούν μια δυσλειτουργία, που σχετίζεται με την ικανότητα της αντίληψης, της κατηγοριοποίησης, της οργάνωσης, της επεξεργασίας και της ανάκλησης πληροφοριών.             

Η λεκτική δυσπραξία εκδηλώνεται, αρχικά, με καθυστέρηση στην παραγωγή του λόγου, αλλά και δυσκολίες σε φωνολογικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα: Λεκτική Δυσπραξία

Γλωσσική Ανάπτυξη και κατάκτηση φωνημάτων

Από τη πρώτη μέρα της γέννησης του το βρέφος εκφράζεται  με το μόνο μέσω επικοινωνίας που διαθέτει, το κλάμα. Κατά την ανάπτυξη του εξελίσσει την επικοινωνία του με το βάβισμα.

Το παιδί παράγει διαφόρους ακατανόητους ήχους (κυρίως φωνήεντα) προσπαθώντας να τους κατανέμει μέχρι την ηλικία των 6 μηνών  που εκφέρει  και τα πρώτα φωνήματα  (μ, π μπ) για να δημιουργήσει τη πρώτη του λέξη περίπου στο πρώτο έτος της ζωής του.

Διαβάστε περισσότερα: Γλωσσική Ανάπτυξη και κατάκτηση φωνημάτων

Γλωσσικές διαταραχές

Ανάπτυξη και επικοινωνία

 

Οι γλωσσικές διαταραχές είναι πολύ συχνές σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας .

Είτε δε μπορούμε να τα καταλάβουμε (μη καταληπτή ομιλία), είτε τα ίδια τα παιδιά δε μας καταλαβαίνουν. Δείχνουν ανυπάκουα ή απόμακρα γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν επικοινωνιακά σε αυτό που τους ζητάμε.

Διαβάστε περισσότερα: Γλωσσικές διαταραχές

logo2
logo