Οπτικές Δεξιότητες

Δυσκολίες Σχετιζόμενες  με τις Οπτικές Δεξιότητες

1. Το παιδί δυσκολεύεται να ταιριάξει σχήματα, σύμβολα, γράμματα, αριθμούς και λέξεις.

2. Δυσκολεύεται να αναγνωρίσει διαφορές σε αριθμούς, γράμματα, σχήματα, λέξεις ή αντικείμενα.

3. Κάνει αντιστροφές στην γραφή γραμμάτων και αριθμών.

4. Ξεχνάει τα σημεία στίξης ή γράφει περιττά σημεία.

5. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κεφαλαία γράμματα στην μέση μιας πρότασης.

  •  Γενικά, ο δάσκαλος παραπονιέται ότι το παιδί είναι συχνά απρόσεκτο και αποδιοργανωμένο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

1. Ταύτιση σχημάτων σε πίνακα.

2. Κατασκευή φιγούρας από σχήματα (π.χ ένα ανθρωπάκι με κεφάλι κύκλο, χέρια παραλληλόγραμμα…).

3. Ταξινόμηση αντικειμένων και σχημάτων σύμφωνα με μια ιδιότητα τους (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, χρήση).

4. Επίδειξη γράμματος και εντοπισμός αυτού σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (κεφαλαίο, μικρό, χαρακτήρας τυπογραφείου).

5. Το παιδί βρίσκει σε ένα κείμενο όλες τις λέξεις που αρχίζουν ή τελειώνουν με το ίδιο γράμμα, με αυτό που τους υποδεικνύεται.

6. Ταύτιση χρωμάτων.

7. Ταύτιση προτύπων με χάνδρες.

8. Σε φύλλο εφημερίδας το παιδί κυκλώνει:
- συγκεκριμένες καταλήξεις
- συγκεκριμένες λέξεις (π.χ «και»)
- την 1η λέξη μιας πρότασης
- την τελευταία λέξη μιας πρότασης

9. Δραστηριότητες με αντικείμενα ή εικόνες:
- «Βρες το διαφορετικό σε κάθε σειρά όμοιων πραγμάτων».
- «Βρες σε κάθε σειρά αυτό που είναι ίδιο με το πρώτο».
- Σύγκριση ίδιων εικόνων με μικρές διαφορές μεταξύ τους.

10. Σε φύλλο εργασίας γράφουμε ομάδες λέξεων. Σε κάθε σειρά είναι γραμμένη η ίδια λέξη πολλές φορές και μόνο μια είναι διαφορετική, αλλά ταιριάζει (π.χ γάλα, γάτα). Το παιδί κυκλώνει την διαφορετική σε κάθε σειρά.

11. Το παιδί γράφει με δαχτυλομπογιά ένα γράμμα, που συνήθως μπερδεύει ή αντιστρέφει. Καθώς το γράφει, αναφέρει τον ήχο του συγκεκριμένου γράμματος.

12. Στην πλάτη του παιδιού, ανάμεσα στους ώμους του, γράφει ο θεραπευτής ένα συγκεκριμένο σχήμα ή γράμμα. Στην συνέχεια το παιδί, το γράφει στον πίνακα.

13. Φτιάχνουμε από χαρτόνι πολλές φορές ένα γράμμα ή αριθμό που αντιστρέφει το παιδί. Τα τοποθετούμε σ’ ένα τραπέζι, έτσι ώστε κάποια να είναι σωστά τοποθετημένα και κάποια αντεστραμμένα. Ζητάμε από το παιδί να τα βάλει σωστά. Στην συνέχεια αντιγράφει σε χαρτί το γράμμα.

14. Καρτέλες με ανάγλυφα γράμματα.

15. Σε εφημερίδα το παιδί μαρκάρει το συγκεκριμένο σημείο στίξης που του ζητείται, κάθε φορά που το συναντά.

16. Σε κείμενο με προτάσεις σχηματίζουμε ένα μικρό τετράγωνο, όπου απαιτείται σημείο στίξης. Το παιδί βάζει το σωστό σημείο στίξης σε κάθε τετράγωνο.

17. Σε φύλλο εργασίας υπάρχουν μεμονωμένες προτάσεις, όπου υπάρχουν κεφαλαία γράμματα σε διαφορετικά σημεία της πρότασης. Το παιδί πρέπει να διαγράψει το κεφαλαίο γράμμα και να το αντικαταστήσει με μικρό.

18. Σε φύλλο εργασίας υπάρχει παράγραφος χωρίς κεφαλαία γράμματα. Το παιδί πρέπει να βάλει κεφαλαία γράμματα στην σωστή θέση.

19. Σε φύλλο εργασίας γράφονται προτάσεις, όπου λείπουν γράμματα από λέξεις. Δίπλα σε κάθε πρόταση γράφονται τα γράμματα που λείπουν, με την μορφή του κεφαλαίου και του μικρού. Το παιδί επιλέγει το γράμμα που πρέπει να προσθέσει κάθε φορά.

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

1. Το παιδί δεν μπορεί να προσδιορίσει ακαθόριστες αναπαραστάσεις οικείων αντικειμένων.

2. Δεν μπορεί να φτιάξει ολοκληρωμένη εικόνα, ενώνοντας μικρά κομμάτια.

3. Έχει δυσκολία να φτιάξει οπτικά λέξεις από γράμματα που είναι ανακατεμένα.

4. Μπορεί να είναι σε θέση να διαβάζει ορισμένες λέξεις, αλλά όταν του δίνονται τα γράμματα, δεν μπορεί να τα ενώσει για να φτιάξει μια λέξη.

5. Δυσκολεύεται να διαβάσει με ταχύτητα και ακρίβεια.

6. Δυσκολία στο να εντοπίσει με ταχύτητα στο περιβάλλον αντικείμενα, πρόσωπα, σχήματα ή μορφές αντικειμένων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ


1. Συμπλήρωση εικόνας, που λείπουν ένα ή δύο χαρακτηριστικά ή λεπτομέρειες.

2. Συμπλήρωση της παραπάνω εικόνας με επιλογή χαρακτηριστικών, που του έχουν δοθεί.

3. Συμπλήρωση εικόνας που έχει την μορφή σκιάς, ή σιλουέτας κάποιου αντικειμένου, από την οποία λείπουν ένα ή δύο χαρακτηριστικά. (Οι εικόνες πρέπει να είναι λιγότερο ευδιάκριτες καθώς οι δραστηριότητες επαναλαμβάνονται).

4. Συμπλήρωση μορφής ή σχήματος, που αναπαριστάται με τελείες, γράμματα ή αριθμούς. (Δραστηριότητες από τελεία σε τελεία).

5. Το παιδί εντοπίζει στον ουρανό σύννεφα, που μοιάζουν με το σχήμα ζώου, ανθρώπου ή αντικειμένου και το περιγράφει.

6. Πέρασμα κορδονιού σε κάρτες που έχουν τρύπες και αναπαριστούν κάποιο σχήμα ή εικόνα.

7. Σύνθεση puzzle.

8. Κατασκευές με δομικό υλικό (τουβλάκια, κυλίνδρους, κύβους, κώνους, lego).

 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:


1. Σπασμένες προτάσεις (καρτέλες με λέξεις).

2. Συμπλήρωση γραμμάτων σε λέξεις ή προτάσεις.

3. Συμπλήρωση του τελευταίου γράμματος σε δύο λέξεις, μιας μικρής πρότασης.

4. Κόψιμο και κόλλημα γραμμάτων για να σχηματιστεί μια δεδομένη λέξη.

5. Σύνθεση γραμμάτων για να σχηματιστεί μια δεδομένη λέξη, που το παιδί έχει δει και έχει κρύψει.

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΦΟΝΤΟΥ


1. Το παιδί δεν μπορεί να οργανώσει το γραπτό του.

2. Χάνει την σειρά στο κείμενο, όταν κάνει ανάγνωση ή αντιγραφή.

3. Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει την εργασία του, σ’ ένα χαρτί που είναι αρκετά γραμμένο.

4. Ξεχνάει μέρη ή τμήματα της γραπτής του εργασίας.

  •  Γενικά, ο δάσκαλος παραπονιέται ότι ο μαθητής σπάνια ολοκληρώνει την δουλειά του.
  •  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΦΟΝΤΟΥ


1. Αντιγραφή υποδείγματος με σχήματα, γράμματα, αριθμούς, που βρίσκονται μέσα σε προκαθορισμένο πλαίσιο γραμμών ή κουτιών.

2. Σε εικόνα με διάφορα σχήματα, μορφές ή αντικείμενα, το παιδί προσδιορίζει την μορφή ή το σχήμα που του ζητείται.

3. Στην προηγούμενη εικόνα, ταυτίζει σχήματα ή μορφές, με αντίστοιχα που έχει σε κομμάτια.

4. Εύρεση ενός αντικειμένου ανάμεσα σε άλλα παρόμοια (π.χ ένα μικρό κουμπί, ανάμεσα σε άλλα μεγάλα).

5. Εντοπισμός μορφής / σχήματος από αλληλοκαλυπτόμενα σχήματα / μορφές.

6. Σε χαρτί σχεδιάζουμε πολλές φορές ένα σχέδιο με συγκεκριμένες ιδιότητες (κάτω / πάνω από την γραμμή). Ζητάμε από το παιδί να χρωματίσει κάθε φορά όλα τα σχέδια με μια συγκεκριμένη ιδιότητα (π.χ όλες τις μπάλες που είναι κάτω από την γραμμή).

7. Διαφοροποίηση αντικειμένων / μορφών / σχημάτων από «διασπαστικό» φόντο.

8. Εικόνες με «κρυμμένα» αντικείμενα.

9. Προσδιορίζει ένα σχήμα ή αντικείμενο, που του ζητείται λεκτικά, από μια ομάδα σχημάτων και αντικειμένων.

10. Η προηγούμενη δραστηριότητα επαναλαμβάνεται, αλλά ο προσδιορισμός του σχήματος ή του αντικειμένου γίνεται με βάση το χρώμα ή το μέγεθος.

11. Δείχνει σε εικόνα αντικείμενα ή σχήματα που του ζητούνται λεκτικά.

12. Σε εικόνα χρωματίζει ή κάνει περιγράμματα σχήματος ή αντικειμένου, που του ζητείται λεκτικά.

13. Λαβύρινθοι κλιμακούμενης δυσκολίας.

14. Σύνθεση puzzle με απλό και σταδιακά πιο σύνθετο φόντο.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:
1. Αντιγραφή προτάσεων σε χαρτί με τετραγωνάκια.

2. Αντιγραφή προτάσεων σε προκαθορισμένα πλαίσια.

3. Χρήση δεικτών ανάγνωσης, που απομονώνουν λέξεις ή προτάσεις.

4. Χρήση του μολυβιού, ως δείκτη ανάγνωσης.

5. Κύκλωμα λέξης που βρίσκεται σε μια σειρά, ανάμεσα σε άλλα επαναλαμβανόμενα γράμματα (π.χ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΑΛΑΓΓΓΓΓ).

6. Για ασκήσεις μαθηματικών, σχηματίζουμε, σε σελίδα τετραδίου, κουτάκια μέσα στα οποία χωράει μια πράξη κάθε φορά.

7. Εντοπισμός γραμμάτων / λέξεων / προτάσεων σε δεδομένη σελίδα (π.χ «Βρες μου όλα τα “ε”»).

 

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ


1. Το παιδί δεν μπορεί να θυμηθεί μη λεκτικές εμπειρίες.

2. Μπορεί να αναπαράγει δεδομένο σύμβολο από ένα μοντέλο, αλλά δεν μπορεί να το αναπαράγει όταν το μοντέλο έχει απομακρυνθεί από το οπτικό του πεδίο.

3. Γράφει ανορθόγραφα και με διαφορετικούς τρόπους την ίδια λέξη, στο ίδιο κείμενο.

4. Μπορεί να θυμάται όλα τα γράμματα σε μια λέξη, αλλά τα γράφει με λάθος σειρά.

5. Έχει δυσκολία με την διαδοχή από αριστερά προς τα δεξιά.

6. Κάνει λάθη με την αντιγραφή από τον πίνακα.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ


1. «Αντιγραφή προτύπου, από μνήμης, που αποτελείται από χάνδρες διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων, περασμένες σε κορδόνι.

2. Διευθέτηση εικόνων στην σωστή σειρά, που το παιδί είχε δει πριν από λίγη ώρα.

3. Τέσσερα παιδιά κάθονται σε καρέκλες. Ένα παιδί κλείνει τα μάτια του. Τα παιδιά στις καρέκλες αλλάζουν θέσεις. Το παιδί ξαναβάζει τα παιδιά στην σωστή τους θέση.

4. Διευθέτηση, από μνήμης, σειράς αντικειμένων ή σχημάτων, το πρότυπο της οποίας το παιδί είχε δει πριν από λίγη ώρα σε πίνακα.

5. Επανάληψη, από μνήμης, σειράς κινήσεων και χειρονομιών, που έκανε κάποιος πριν από λίγη ώρα.
 

logo2
logo